Mediation


  


& T E A M W E R K
   marielle@maanmediation.nl   

Mediation


We communiceren continue, verbaal en non-verbaal. Soms verstaan we elkaar niet meer. Als deskundig mediator help ik betrokkenen met elkaar in een goed gesprek te komen, zodat zij samen het probleem kunnen aanpakken. Op neutrale en onpartijdige wijze begeleid ik dit proces en onderzoek wat er speelt en wat de wensen zijn. Met oog voor de relatie, frustraties, communicatie en het resultaat. In welke patronen ben je samen verzeild geraakt? Als verstoringen zijn verholpen, zijn er doorgaans meer oplossingen dan gedacht.


Ik noem nog meer voordelen van mediation: het is vertrouwelijk en vrijwillig, gericht op het hier en nu en de toekomst. Mediation draagt bij aan tevredenheid, draagvlak, waardering, gezondheid.


Mediation is mogelijk bij grote en kleine conflicten, zakelijk en privé: werkrelaties, buurtgeschillen, overheidskwesties, omgangsregelingen, (ver)koopgeschillen, schade en aansprakelijkheid, sport- en belangenvereniging, woningstichting, consumentenkopen, diverse overeenkomsten. Ook kan het tussen en binnen groepen en teams worden ingezet.

 

Als u wilt, kunt u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een gemachtigde of een advocaat. Dat kan aan tafel of op de achtergrond. Ik zal dit bespreekbaar maken.  


Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.mediationnederland.nl. Ook kunt u kennis nemen van de mediationovereenkomst en het mediationreglement.