Over Marielle


  


& T E A M W E R K
   marielle@maanmediation.nl   

Over mr. Mari├źlle Pompen


Stagnaties vragen om aandacht: even stilstaan bij wat er gebeurt. Integer en met aandacht begeleid ik deelnemers door vanuit hun kennis en kunde en mijn professie een passende oplossing te vinden. Mijn belangstelling voor mensen en hun wensen en de dynamiek tussen hen is een bruikbare kwaliteit, net als mijn ervaring als advocaat en overheidsjurist (bestuurs, civiel en familierecht). Verder ben ik positief, praktisch en inlevend en gebruik ik humor graag effectief.


Met de loop der jaren is mijn interesse in (mis)communicatie en interactie steeds meer toegenomen en ontwikkeld. Zo heb ik behalve de opleiding tot professioneel mediator (2012) ook de opleiding neurolinguïstisch programmeren (NLP) gedaan (2009). NLP leert je om vanuit je eigen kracht open en eerlijk anderen tegemoet te treden en prettig te communiceren. Met de opleiding teamconflicten / systeemdenken (2017/2018) heb ik mij verder gespecialiseerd in teamwerk en het ontmaskeren van destructieve patronen.


Ik ben MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland): ik voldoe aan de professionele kwaliteitseisen en houd mijn kwaliteit steeds op peil. Ook ben ik mediator bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht en het Juridisch Loket. Belangrijker is dat er vertrouwen is tussen u en mij.   


Enthousiast draag ik bij aan vooruitgang en verbetering.