Kosten

Kosten


Voor mijn werkzaamheden hanteer ik een af te spreken uurtarief (exclusief BTW). Mogelijke kosten voor bijvoorbeeld een ruimte indien nodig worden doorberekend. In de Algemene Voorwaarden zijn onder andere de kosten geregeld.


Een mediation duurt gemiddeld tussen de twee en acht uur, verdeeld over één of meerdere gesprekken. Oplossing van een conflict via de rechter is al snel duurder. Meestal worden de kosten tussen partijen verdeeld. Uiteraard is het mogelijk dat u samen andere afspraken maakt.


Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde hulp (een zogenaamde toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand). U betaalt dan een kleine eigen bijdrage. U kunt hier meer over lezen op: www.rvr.org. 


Soms dekt de verzekering de kosten van mediation. De verzekeringspolis zal hierover uitsluitsel geven.  

  


& T E A M W E R K
   marielle@maanmediation.nl